Korvenkylän alueen rakentaminen 2. vaihe

30.11.2021

Mestek Oy on allekirjoittanut sopimuksen Oulun kaupungin kanssa uuden kaava-alueen rakentamisesta. Hanke käsittää kaavateiden pohjaustyöt, vesihuollon, ympäristön ja valaistuksen rakentamisen. Lisäksi nykyiselle kuntoradalle rakennetaan uusi ylikulkusilta kadun yli.

Työt on käynnistetty viikolla 48 alueen pintojen jyrsinnällä. Urakan töiden tulee olla valmiina 26.8.2022 mennessä.