Vt8 parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe

24.4.2018

Mestek Oy on voittanut Liikennevirasron kilpailuttaman urakan: Vt8 parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen.
Urakka sisältää mm.:

  • Uuden turbokiertoliittymän rakentamisen Vt8:n ja Kokkolantien liittymään
  • kaksi kevyen liikenteen alikulkukäytävää
  • Liittymäalueelle kevyen liikenteen yhteyksiä
  • valaistuksen ja pysäkkijärjestelyjen uusimisen
  • melusuojauksia

Työt aloitetaan toukokuun aikana ja urakka valmistuu lokakuun loppuun mennessä.