Infrarakentamisen palvelut

Sillanrakentaminen ja -korjaus

Sillanrakentaminen

Mestek Oy:llä on Rakentamisen laatu (RALA) ry:n myöntämä R2 pätevyys. Toteutamme sillanrakentamista pienistä keskisuuriin ja vaativiin rakennusurakoihin. Pätevyyden mukaisiin siltaurakoihin kuuluvien siltojen tai niihin verrattavien muiden rakenteiden Yhteenlaskettu kustannusarvio on alle 10 miljoona euroa. Vaativia töitä ovat sillan koosta riippumatta moniaukkoiset viisteettömät liittopalkkisillat, jännitetyt palkkisillat, jännittämättömät kotelopalkkisillat tai Vaativuudeltaan niihin rinnastettavat sillat.

Sillankorjaus

Mestek Oy:llä on Rakentamisen laatu (RALA) ry:n myöntämä K1 pätevyys. Toteutamme pieniä ja tavanomaisia sillankorjausurakoita kuten esimerkiksi betonirakenteiden, Liikuntasaumojen Tukikaistojen, kaiteiden, keilojen ja luiskien ja kannen pintarakenteiden korjaustöitä.

Sillanrakentaminen ja -korjaus

Väylärakentaminen

Väylärakentamisen palveluihin kuuluvat tien- ja kadunrakennus. Uusimme vanhoja ja rakennamme uusia liikenneväyliä. Väylärakentamisessa voidaan uusien tie- ja katu yhteyksien lisäksi rakentaa esimerkiksi katuvalaistusta, liikennevaloja, kunnallistekniikkaa, melusuojausta ja turvalaitteita.

Väylärakentaminen

Betonirakentaminen

Toteutamme vaativia betonirakennetöitä. Olemme erikoistuneet siltojen ja muiden vaativien taitorakenteiden muotti- teline, raudoitus ja betonointitöihin. Toteutamme esimerkiksi paalulaatat, anturat, seinät, holvit ja tukimuurit

Betonirakentaminen

Pohjarakentaminen

Pohjarakentamisen palveluihimme kuuluvat esimerkiksi kaivannon tuennat, teräspontitukset, puupaalutukset, paalulaatat, perustukset, tukimuurit ja –seinät, Rakennuspohjien maankaivu ja täyttötyöt sekä salaojitukset.

Pohjarakentaminen

Alue- ja ympäristörakentaminen

Alue- ja ympäristörakentamisessa toteutamme esimerkiksi Puistot, torit, leikkikentät, venesatamat, pohjavedensuojausta Meluseinät ja -esteet

Alue- ja ympäristörakentaminen

Kunnallistekniikka

Toteutamme erikseen tai muun urakoinnin yhteydessä esimerkiksi Hulevesi- ja jätevesiviemäröinnit, vesijohdot, pumppaamot ja putkilinjat

Kunnallistekniikka

Teollisuusrakentaminen

Teollisuusrakentamisessa toteutamme esimerkiksi Maarakennus, paalutus, pontitus ja betonirakennetöitä Teollisuuslaitoksissa ja satamissa.

Teollisuusrakentaminen