Mittaus- ja mallinnuspalvelut

Maastomittaukset

 • Maastomallimittaukset
 • Tiemittaukset
 • Rakennusmittaukset
 • Tarkemittaukset ja kartoitukset
 • Mittauskalusto Leica iCON GPS60 ja iCON robot 60 takymetri
Maastomittaukset

Koneohjaus

 • Tukiasemien paikalleen mittaus ja ylläpito
 • Suunnitelmien mallintaminen koneohjausmalleiksi
 • Työkoneella otettujen tarkeaineistojen käsittely
 • Työkoneen tarkistus ja kalibrointi
 • Tarkistuspisteiden ja korkeuden luonti työmaalle
 • Ohjelmisto iCON Office ja SBG Geopad
Koneohjaus

UAV-kartoitus

 • Koordinaatistoon sidotut ortokuvat
 • Korkeuskäyräkartat
 • Pistepilvet ja siitä mallinnetut 3D-mallit
 • Tilavuuksien laskenta esim. hiekkamontut ja murske- ja asfalttikasat
 • Käytössä DJI Matrice 600 kopteri
UAV-kartoitus