Referenssi Kipsitien rakentaminen

Kipsitien rakentaminen

Kipsitie on noin 440 m pitkä katu, jossa kokeiltiin rakeistetuntuhkan ja betonimurskan soveltuvuutta katurakentamiseen. Kierrätysateriaalien soveltuvuuden arvioimiseksi kerrosrakenteisiin asennettiin mittalaitteistoja, joiden avulla suoritetaan pitkäaikaisseurantaa koerakenteista.

Kipsitien rakentaminen