Referenssi Myllykosken säännöstelypadon luukun uusiminen ja betonirakenteiden korjaaminen

Myllykosken säännöstelypadon luukun uusiminen ja betonirakenteiden korjaaminen

Sillan korjaustyö. Säännöstelypadon teräsrakenteisen luukun uusiminen nostokoneistoineen, SR-urakkana ja betonirakenteiden korjaus.

Myllykosken säännöstelypadon luukun uusiminen ja betonirakenteiden korjaaminen
086