Referenssi Myllykosken säännöstelypadon luukun uusiminen ja betonirakenteiden korjaaminen