Referenssi Toppilan ja Limingantullin voimalaitosten öljynerottimien rakentaminen

Toppilan ja Limingantullin voimalaitosten öljynerottimien rakentaminen

Urakassa rakennettiin voimalaitosten piha-alueille uudet öljynerottimet, niihin liittyvät sulkukaivot ja lietteenerottimet sekä järjestelmään liittyvät putkitukset.

Toppilan ja Limingantullin voimalaitosten öljynerottimien rakentaminen
20160815_122132